• Màn hình bảng Sock Swviel có bảng

    Màn hình bảng Sock Swviel có bảng

    Spinner trưng bày tất là một giá để trưng bày tất, 4 tấm dây có móc để cung cấp đủ không gian để trưng bày sản phẩm. Tấm PVC không chỉ có thể làm cho màn hình đẹp hơn và còn tiết kiệm chi phí vật liệu thép.
    Thiết kế đặc biệt dành cho phần trên cùng để gắn ký hiệu loại. Nó có thể làm cho sản phẩm của bạn hấp dẫn hơn.
    Nó đặc biệt dành cho cửa hàng thương hiệu Sock.

    Send Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật